Kullanıcıların her tür kişisel bilgileri, kimlik numarası, e-mail adresi, adı, soyadı, doğum tarihi ve benzeri kullanıcıyı açık şekilde tanıtacak olan bütün bilgiler kişisel bilgiler kapsamında olup, söz konusu bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak tanımlanacaktır.

Kadininhayali.com kullanıcılarının bütün kişisel bilgileri, gizlilik politikamızca belirlenen kapsam ve esas haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Eğer söz konusu kullanıcının alenen rızası olursa bu şartlar altında ancak üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Kadininhayali.com, kullanıcıları tarafından yapılan hemen her tür işlemde bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için alınması gereken bütün tedbirleri almaktadır. Kadinhayali.com gerekli gördüğü takdirde müşterilerinin güvenliği için, başka programlar da kullanabilme hakkına sahiptir. Fakat, Kadininhayali.com tarafından her tür bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın sisteme ve/veya internet sitesine yapılan saldırılar neticesinde üçüncü kişilerinin eline geçmesi ya da zarar görmesi durumunda, Kadininhayali.com sitesi bu sebeple herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

Kullanıcıların kişisel bilgileri, Kadininhayali.com dışında sadece kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve yine kişisel bilgiler sadece kullanıcı tarafından güncellenebilir bir durumda olacaktır. Yine gerekli görüldüğü durumlarda kullanıcının isteği doğrultusunda kişisel bilgiler Kadininhayali.com aracılığıyla da güncellenebilecektir.

Kadininhayali.com, kişisel bilgileri tanıtım, reklam, ölçümleme çalışmaları, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri doğrultusunda kullanabileceği ve gerekli durumlarda iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi Kadininhayali.com tarafından sağlanacak faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi, hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla da kullanılıp saklanabilecektir.

Adli ve idari makamlar tarafından gönderilen talepler ve bildirimler doğrultusunda kullanıcılarımıza ait kişisel bilgiler, Gizlilik Politikamıza uygun olmak koşuluyla yetkili idari ve adli kurumlarla paylaşılmaktadır.

Kadininhayali.com kullanıcılarına ait kişisel bilgiler; yapılan faaliyetler doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde, sürecin hızlandırılması veya kullanıcılar arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilmektedir.

Kadininhayali.com, internet sayfası kullanıcılarının istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası aracılığıyla elde edebilmektedir.

Kadininhayali.com internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, Kadininhayali.com gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılmaktadır.